Moderálási Szabályzat

PSZICHOLOGUSTKERESEK.HU > Moderálási Szabályzat

A WWW.PSZICHOLOGUSTKERESEK.HU HONLAP ÉS ADATBÁZIS

 MODERÁLÁSI SZABÁLYZATA

Hatályos 2018. június 30. napjától

BEVEZETÉS

 1. A pszichologustkeresek.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) pszichológiai, önismereti hírportál és adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis), amely az abba regisztráló pszichológus, pszichiáter és mediátor szakemberek (a továbbiakban: Szakember) elérhetőségeit, szolgáltatásait gyűjti és a nyilvánosság számára az interneten elérhetővé teszi a Honlap Látogatója (a továbbiakban: Látogató) számára.
 2. A Honlap látogatásával a Szakember és a Látogató elfogadja jelen Moderálási Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).

A SZABÁLYZAT CÉLJA

 1. A Honlap olyan szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt, amelyek igénybe vétele során a Látogatók és a Szakemberek önállóan, a Honlap üzemeltetőitől függetlenül, saját tartalmakat (a továbbiakban: Tartalom vagy Tartalmak) hozhatnak létre. E Szolgáltatások többek között, de nem kizárólagosan a Honlap által üzemeltett fórumok, a Szakemberek Látogatók általi értékelhetőségének lehetősége, a Látogatók által a Szakembereknek feltett kérdés és az ezekre a Szakemberek általi válaszadás lehetősége.

FELELŐSSÉG

 1. A Honlapra a nem a Szolgáltató által feltöltött Tartalom vonatkozásában a Szolgáltató tárhely- és keresőszolgáltatónak minősül, azaz a tartalmakat nem monitorozza, e tartalmakat csak akkor vizsgálja felül, ha azok Szabályzatba vagy jogszabályba ütközéséről tudomást szerez.

A MODERÁLÁS ALAPELVEI

 1. A Honlapon nem tehető közzé olyan Tartalom, amely
 2. Jogszabályba ütközik.
 3. Agresszív, fenyegető hangnemű, durva, kirívóan, indokolatlanul közönséges, a jó ízlést sérti, gyűlöletkeltésre vagy megfélemlítésre alkalmas, vagy e jellemzőknek megfelelő online tartalmakra mutat.
 4. Másokat, különösen az egyes Szakembereket vagy Látogatókat indokolatlanul sért.
 5. Másokat vallási, etnikai, világnézeti, vagy egyéb szempontból sért.
 6. Témaidegen (offtopic).
 7. Olyan reklám, amelyhez a Honlap üzemeltetői nem járultak hozzá.
 8. Technikai vagy tartalmi szempontból veszélyezteti a Honlap üzemeltetését.

A SZABÁLYZAT MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI

 1. A Honlap Üzemeltetői jogosultak a Szabályzatba ütköző Tartalmak indokolás és értesítés nélküli törlésére.
 2. A Honlap Szolgáltatója az 1. pontban foglalt esetben jogosult a Tartalom előállítójának regisztrációját törölni, a Szakemberrel kötött szerződést rendkívüli felmondással felmondani.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre és annak értelmezésére a Szakemberekre és látogatókra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek,  az esetenként közzétett különös feltételek, hirdetmények és egyéb szabályozók (együttesen: Szabályozók), továbbá a magyar és az európai uniós jog az irányadó.