Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat (szakemberek)

PSZICHOLOGUSTKERESEK.HU > Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat (szakemberek)

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat a pszichologustkeresek.hu honlap és adatbázis szakemberek általi használatára

Hatályos: 2018. június 1-jétől

Bevezetés

 1. A https://pszichologustkeresek.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) pszichológiai, önismereti internetes újság és adatbázis (a továbbiakban: Adatbázis), amely az abba regisztráló és hirdetői oldalt létrehozó pszichológus, pszichiáter és mediátor szakemberek (a továbbiakban: Szakember) elérhetőségeit, szolgáltatásait gyűjti és a nyilvánosság számára az interneten elérhetővé teszi.
 2. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Honlap és annak üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szakemberek (a továbbiakban együttesen: Felek) közti jogviszony általános szerződési feltételeit tartalmazza.
 3. Az ÁSZF alapján létrejött szerződés nyelve magyar, az nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és nem minősül írásbeli szerződésnek.
 4. Amennyiben jelen ÁSZF a regisztráció kifejezést használja, úgy érteni kell alatta a regisztráció mellett a hirdetői oldal létrehozását is, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik.

A szolgáltató adatai

 1. A Szolgáltató neve: Németh-Geszvein Erika egyéni vállalkozó
 2. A Szolgáltató székhelye: 1028 Budapest Vízmosás utca 6.
 3. A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@pszichologustkeresek.hu
 4. Ügyfélszolgálat elérhetősége: + 36 20 2874 680
 5. Nyilvántartási száma: 25706686
 6. Adószáma: 60976826-1-41
 7. Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft., 1144 Budapest, Ormánság u 4.

A regisztrációra jogosult szakemberek

 1. Az Adatbázisba való regisztrációra és hirdetői oldal létrehozására jogosultak a pszichológusi, pszichiáteri, mediátori tevékenységet jogszerűen végző személyek, vagy az őket bármilyen jogviszony keretében foglalkoztató egyéb személyek, intézmények, rendelők saját maguk, vagy az általuk foglalkoztatott Szakemberek vonatkozásában, intézményi regisztráció keretében. Az intézményi regisztráció feltétele, hogy az intézmény által regisztrált Szakemberek rendelője egy azonos címen legyen, vagy egyértelmű legyen a szakmai, irányítási kapcsolat a regisztráló intézmény és az általa regisztrált Szakember között.
 2. Mediátori tevékenységet folytató szakember esetében a regisztrációra és hirdetői oldal létrehozására vonatkozó jogosultság feltétele, hogy a mediátor szerepeljen az Igazságügyi Minisztérium Közvetítői Névjegyzékében.
 3. A Szolgáltató a regisztrációra és hirdetői oldal létrehozására való jogosultságot ellenőrzi.
 4. A Szolgáltató szakmai megítélése alapján jogosult a regisztrációt és a hirdetői oldal létrehozását kezdeményező Szakember regisztrációjának elutasítására.

A szolgáltató szolgáltatásai, kötelezettségei

 1. A Szolgáltató az ÁSZF és az e linken elérhető „Szolgáltatási táblázat” feltételei szerint szolgáltatáscsomagokat (a továbbiakban: Szolgáltatáscsomag vagy Szolgáltatások) nyújt a választott szolgáltatáscsomagtól függően a Szakember részére.
 2. A Szolgáltató vállalja a Honlap éves 99 %-os rendelkezésre állását, elérhetőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét azokra az esetekre, amikor a Honlap rendelkezésre állását a felelősségi körén kívül eső okból (például a tárhelyszolgáltató üzemzavara) nem tudja teljesíteni, a rendelkezésre állás időtartamába ezek az időszakok beleszámítanak.
 3. A Honlapra a nem a Szolgáltató által feltöltött tartalmak vonatkozásában a Szolgáltató tárhely- és keresőszolgáltatónak minősül.

A szakember kötelezettségei

 1. A Szakember kötelezettsége, hogy a Honlap és a Szakember sikere érdekében a regisztrációkor kért adatokat kellő részletességgel megadja, azokat változás esetén haladéktalanul módosítsa.
 2. A Szakember nem adhat meg, tölthet fel a honlapra jogsértő, szeméremsértő, vagy a Moderálási Szabályzatba ütköző tartalmat. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató törli az ilyen tartalmat és élhet a rendkívüli felmondás lehetőségével az erről szóló fejezetben meghatározottak szerint.
 3. A Szakember az általa választott szolgáltatáscsomagtól függően díjfizetésre köteles, amelyet az erre szolgáló online felületen feltüntetett módokon egyenlíthet ki.

A szerződés létrejötte, megkötésének technikai lépései, számlázás

 1. A Szolgáltató az ÁSZF közzétételével ajánlatot tesz a regisztrációra jogosult Szakemberek részére a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybe vételére.
 2. A Szolgáltató ajánlatát a Szakember azáltal fogadja el, hogy az erre szolgáló, az esetleges adatbeviteli hibák ellenőrzésére és javítására lehetőséget adó online felületen a kért adatokat megadja, ott regisztrál és visszterhes szolgáltatás esetén a szolgáltatás díját megfizeti. A Felek között ezáltal szerződés jön létre.
 3. A Szolgáltató a hiánytalan regisztrációt, visszterhes szolgáltatás esetén pedig a díjfizetés megtörténtét követő 96 órán belül a Szakember regisztrációját aktiválja (a továbbiakban: aktiválás) és erről a Szakembert annak elektronikus levélcímén értesíti. A díjfizetés akkor történik meg, ha a díj a Szolgáltatóhoz megérkezik.
 4. A Szakember kötelezettsége, hogy mindazon végzettségeiről szóló okiratok másolatát, amelyekkel kapcsolatos tevékenységét a Honlapon feltünteti a regisztráció során az erre szolgáló felületen küldje meg Szolgáltató részére. Szolgáltató a végzettséget igazoló okiratot, dokumentumot nyilvánosságra nem hozza, harmadik félnek nem adja át. E dokumentumok feltöltése a hirdetői oldal létrehozásakor a Honlap hitelessége, a szakmai fórumok bizalmassága és a nem idevaló hirdetések kiszűrése érdekében szükséges.
 5. Amennyiben a Szakember regisztrációja során a kötelezően megadandó adatokat nem szolgáltatta (pl. 4-es pont), a Szolgáltató a regisztrációt nem aktiválja. Az aktiválás a hiánytalan adatszolgáltatás megtörténtét követő 96 órán belül történik meg.
 6.  A felek rögzítik, hogy a regisztráció egy szükséges technikai lépés ahhoz, hogy a Szakember ezt követően létrehozza saját hirdetői oldalát. Önmagában tehát a regisztráció nem elegendő ahhoz, hogy a Szakember megjelenjen a Honlapon, mert a regisztráció révén csak a Szakember felhasználói profilja jön létre. Ahhoz, hogy a Szakember felkerüljön a Honlap a Szakembereket listázó oldalára, a regisztráció után létre kell hozza saját hirdetői oldalát is itt: Új hirdetői oldal hozzáadása.

Fizetés, számla kiállítása

 1. A Szakember a megrendelt Szolgáltatáscsomagok díját a Barion Payment Zrt. által biztosított fizetési megoldással, bankkártyával egyenlítheti ki.  A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni.
 2. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 3. A fizetéshez használt bankkártya adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.
 4. A Barion fizetésről további információk itt érhetőek el: www.barion.com
 5. A megrendelt Szolgáltatáscsomag díjáról a Szakember díjbekérőt kap, amelyet átutalással, vagy a Bilingo online felületén tud Barion fizetési móddal kiegyenlíteni. A Szolgáltató a fizetésről elektronikus számlát küld a Szakember részére.

A szerződés időtartama

 1. A szerződés a Felek között határozott időtartamra jön létre, megszűnésének időpontja a szolgáltatás nyújtásának befejezése.
 2. A szolgáltatás nyújtásának kezdő napja az aktiválás napja, megszűnésének időpontja pedig a Szolgáltatási táblázatban meghatározott időtartam eltelésekor következik be.

A szerződés módosítása

 1. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a szolgáltatási csomagok tartalmának megváltoztatására, a szerződés időtartama alatt azonban egy adott Szakember vonatkozásában, a Szakember által választott szolgáltatáscsomag tartalmát csak bővítheti.
 2. A Szakember a határozott időtartam alatt jogosult magasabb szolgáltatási szintet nyújtó Szolgáltatáscsomagra váltani, nem jogosult azonban alacsonyabb szolgáltatási szintet nyújtó Szolgáltatáscsomagra váltani. Magasabb szolgáltatási szintet nyújtó Szolgáltatáscsomagra való módosítás esetén a Szakember a két Szolgáltatáscsomag díjkülönbözetét köteles megfizetni az eredetileg igénybe vett Szolgáltatáscsomagra meghatározott szolgáltatási időtartamból eltelt idővel arányos csökkentve. Ilyen esetben a szolgáltatás nyújtásának záró időpontja a Szolgáltatási táblázatban meghatározott, az eredetileg igénybe vett, alacsonyabb szolgáltatási szintet nyújtó Szolgáltatáscsomagra vonatkozó időtartam eltelésekor következik be.

A szerződés felmondása

 1. A szerződést a Felek rendes felmondással a határozott időtartam alatt nem mondhatják fel.
 2. A szerződést a Szakember rendkívüli felmondással akkor mondhatja fel, ha Szolgáltató az általa vállalt kötelezettségeket nem teljesíti. A rendkívüli felmondást a Szakember a Szolgáltató elektronikus levélcímén közli a Szolgáltatóval, e közléstől számított 96 órán belül Szolgáltató a Szakember regisztrációját deaktiválja és a szolgáltatás díját a Szakember részére – a rendkívüli felmondás okának elfogadása esetén – az igénybe vett Szolgáltatáscsomagra meghatározott szolgáltatási időtartamból eltelt idővel arányos csökkentve visszafizeti.
 3. A Szakember általi rendkívüli felmondás előfeltétele, hogy a Szakember a Szolgáltató elektronikus levélcímén jelezze az általa tapasztalt hibákat, erről egyeztetést kezdeményezzen és ezen egyeztetést az erről szóló elektronikus levél megküldését követő 168 órán belül ne járjon eredménnyel.
 4. A szerződést a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatja, ha a hozzá érkező visszajelzések, vagy a saját tapasztalatai alapján a Szakember szolgáltatásait nem megfelelő színvonalon nyújtja. A rendkívüli felmondást a Szolgáltató annak elektronikus levélcímén közli a Szakemberrel, e közléstől számított 96 órán belül a Szakember regisztrációját deaktiválja és a szolgáltatás díját a Szakember részére az igénybe vett Szolgáltatáscsomagra meghatározott szolgáltatási időtartamból eltelt idővel arányos csökkentve visszafizeti.
 5. A szerződést a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatja, ha tudomására jut, hogy a Szakember valótlan adatokat adott meg magáról, a kötelezően megadandó adatokat nem szolgáltatta a regisztráció során, vagy a Honlapra a Moderálási Szabályzatba ütköző tartalmat töltött fel. Ebben az esetben a Szolgáltató  a szolgáltatási díjat nemteljesítési kötbér jogcímén megtartja és nem téríti vissza.
 6. A szerződést a Szolgáltató rendkívüli felmondással felmondhatja, ha tudomására jut, hogy a szerződést regisztrációra nem jogosult személy kötötte, vagy jogosultága a szerződés megkötése után megszűnt. Ebben az esetben a Szolgáltató  a szolgáltatási díjat nemteljesítési kötbér jogcímén megtartja és nem téríti vissza.
 7. A szerződést a Szolgáltató rendkívüli felmondással ingyenes szerződés esetén felmondhatja, ha a Szakember valótlan adatokat ad meg magáról. Ebben az esetben a szerződés felmondására és a regisztráció deaktiválására a 4. pontban írtak megfelelően irányadóak.

Adatvédelem, adatbiztonság

 1. Az Adatkezelő a Szakemberek (e fejezetben továbbiakban: Szakember vagy Érintett) személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.
 2. A Szolgáltató adatkezelőként (e fejezetben továbbiakban: Szolgáltató vagy Adatkezelő) jogosult a Szakemberek  által önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyes adatok nyilvánosságra hozatalára, így többek között azok szerkesztett közzétételére a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalakon, online vagy nyomtatott felületeken. Az adatkezelés kezdő időpontja a Szakembernek a szerződés megkötése érdekében tett adatszolgáltatása. Az adatkezelő adózási, számviteli és egyéb jogi kötelezettségei érdekében jogosult a Szakemberek által megadott személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 8 évig megőrizni. Az adatkezelés jogalapja a Szakember hozzájárulása, célja a Felek közt létrejött szerződés teljesítése. A Szolgáltató kezelheti továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. tv.) 13/A. §-ában meghatározott adatokat az ott írt célokból.
 3. A Szolgáltató a regisztrált, hirdetői oldalt létrehozott, vagy az erre feliratkozott Szakembereknek hírlevelet (a továbbiakban: hírlevél) küldhet.  A szakember hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató  a Szakember megadott adatait szakmai hírek küldése, valamint közvetlen üzletszerzés céljából a Szakember hozzájárulásának visszavonásáig kezelje, és elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más  egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön, továbbá a megadott elérhetőségeken a Szakembert üzletszerzési céllal megkeresse.  A Szakember a hírlevélről a Szolgáltató elektronikus levélcímére küldött levéllel, vagy a hírlevél alján megadott linken iratkozhat le.
 4. A Szolgáltató jogosult a Honlap látogatói (a továbbiakban: Látogató) által a Szakemberekről megadott értékelések, vélemények kezelésére és nyilvánosságra hozatalára az erre vonatkozó Moderálási Szabályzatnak is megfelelően. Az adatkezelés kezdő időpontja a Látogató adatszolgáltatása, záró időpontja a Felek közötti jogviszony megszűnése. Az adatkezelés jogalapja a Szakember hozzájárulása, célja a Felek közt létrejött szerződés teljesítése.
 5. Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.
 6.  Hozzászólás írása után a Honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.
 7. Ha az Érintett rendelkezik felhasználói fiókkal és be van jelentkezve erre a Honlapra, akkor a rendszer átmeneti sütiket állít be, annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek a böngésző bezárásakor.
 8. A honlapra történő bejelentkezéskor több süti jön létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöli az Érintett, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt az Érintett, egy újabb sütit tárol el a böngészője. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amely szerkesztésre kerül, ennek nap múlva jár le az érvényessége.
 9. A sütik fogadását az Érintettek minden esetben megtilthatják, vagy azokat lejáratuk törölhetik böngészőjük megfelelő beállításával.
 10. A Szakembernek lehetősége van arra az erre szolgáló online felületen, hogy a nyilvánosság számára az általa közzétett adatokat bármikor megváltoztassa, vagy teljesen törölje. Ezen törlés azonban nem eredményezi a szerződés megszűnését. A Szakember adatai törlését vagy módosítását a Szolgáltató elérhetőségein is kérheti az adatvédelmi jogai gyakorlásáról írt pontnak megfelelően.
 11. A Szolgáltató adatfeldolgozóként a Tárhelyszolgáltatót, számlázáshoz a Billingo számlázórendszert, hírlevél küldéshez a Mailchimp rendszerét, a Honlap működéshez a WordPress rendszert, az online fizetésekhez pedig a Barion Payment Zrt. szolgáltatásait veszi igénybe.
 12. Adatkezelő harmadik személyek részére személyes adatokat csak a Szakember hozzájárulása esetén továbbít, vagy akkor, ha ezt jogszabály számára kötelezővé, vagy lehetővé teszi.
 13. Adatkezelő a végzettséget igazoló okiratot, dokumentumot nyilvánosságra nem hozza, harmadik félnek nem adja át. E dokumentumok feltöltése a hirdetői oldal létrehozásakor a Honlap hitelessége, a szakmai fórumok bizalmassága és a nem idevaló hirdetések kiszűrése érdekében szükséges.
 14. A Szakember jogosult az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott jogai gyakorlásra az ott írtaknak megfelelően, különös tekintettel az Info tv. „13. Az érintettek jogai és érvényesítésük” címére.
 15. A fenti ponttal összhangban személyes adatai kezeléséről az Érintett az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Érintett adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási, módosítási, vagy törlési kérelemre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
 16. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a  Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá rendelkezésére állnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) által igénybe vehető eljárási lehetőségek.
 17. A Szolgáltató az adatbiztonsági incidensek elkerülése érdekében megteszi a honlap technikai hátterének megfelelő legmagasabb adatbiztonsági intézkedéseket, nem felelős azonban azokért az adatvédelmi incidensekért, amelyet a Honlapot, avagy az ahhoz kapcsolódó adatbázisok megszerzését megkísérlők szándékosan okoznak.

Vegyes rendelkezések

 1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és annak értelmezésére a Szolgáltatási táblázat, a Fórum- és moderálási szabályzatok, a Publikálási irányelvek, a Hirdetési feltételek, a Felhasználási feltételek látogatók számára, az esetenként közzétett különös feltételek, hirdetmények és egyéb szabályozók (együttesen: Szabályozók), továbbá a Ptk., az Eker. tv., az Info tv., valamint a magyar és az európai uniós jog az irányadó. Az egyéb szabályozók a Honlapon való közzététellel közöltnek tekintendők és hatályosulnak a Szakemberek felé.
 2. A Szakemberre érvényesek a Látogatókra vonatkozó Szabályozók is, amennyiben ilyen minőségben veszik igénybe a Honlap szolgáltatásait.
 3. A Szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai vagylagos illetékességét.
 4. A visszakereshetőség érdekében a Szolgáltató az ÁSZF valamennyi korábban hatályban lévő verzióját archiválja és közzéteszi.
 5. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében a Szakember jelen jogviszonyban nem minősül fogyasztónak.